News

Sranntarnach ( Snoring) by Danny Sheehy

Danny Sheehy’s entertaining essay is an extract from Iomramh Bhréannain 2011 (An Sagart 2013), translated into English by Camilla Dinkel.  It describes Danny’s pilgrimage to Iceland on board the yacht Ar Seachrán with an assortment of musicians and scholars, following the route taken by St Brendan and his monks and recounted in the ninth-century document Navigatio Breandanii Sancti Abbatis.   This modern version of the historic voyage is equally full of incident, though arguably more believable, and ranges from the devout to the scatological. 

The text is greatly enhanced by the witty and ingenious illustrations of Domhnal Ó Bric. Hand typeset in the historic Golden typeface, printed on art paper and handbound by Sandra Landers, this is both an entertaining read and  a true work of art.

The signed and numbered limited edition of 200 copies includes CDs in Irish and English, read by the author, with a soundtrack by Paul Kirk. 

€70

Clóbhuaileadh an saothar ealaíne seo ar an gclólann sa Daingean ag na foilsitheoirí Ponc Press. Foilseachán teoranta de 200 leabhar atá láimh dhéanta. Leabhar dátheangach agus léaráidí le Domhnal Ó Bric. Paul Kirk stiúrthóir na ndlúthdhioscaí, le Mike Venner, agus is í Sandra Landers a bhí i mbun deartha agus ceangailte.

LABHRAIONN FUNGIE / FUNGIE SPEAKS

Labhraíonn Fungie – Fungie Speaks is a performance piece in Irish and English celebrating the famous Dingle dolphin. It is Dairena’s eighth poetry publication. A former broadcaster, television producer and interpreter, she has been writing full time since 2005. Of her the director of the IMRAM Irish language festival Liam Carson has said ‘Dairena Ní Chinnéide is an incantatory presence. Her work is deeply rooted in the language, folklore and traditions of her native Corca Dhuibhne – but also pulses with cutting edge contemporary rhythms.’

Áine Ní Chíobháin is a visual artist based in Dingle who makes artworks inspired by her surroundings. She has an honours degree from Crawford College of Art, Cork. Her artwork is in the collections of HETAC, CIT and Kerry County Council, Ireland. She was recently selected for RHA Annual & Impressions Biennale and is the recipient of numerous bursary, project, and residency awards.

Labhraíonn Fungie – Fungie Speaks is available in a signed limited edition at €50 euro from the Dingle Bookshop books@dinglebookshop.com or from printing@poncpress.ie

Píosa aithrithiseoireachta as Gaelainn agus Béarla is ea Labhraíonn Fungie – Fungie Speaks a dheineann ceiliúradh ar dheilf cáiliúil an Daingin. Tá sé eisithe mar eagrán teoranta sínithe ag Ponc Press atá ina litirphreas bunaithe i nDaingean Uí Chúis, le léaráidí ón ealaíontóir áitiúil Áine Ní Chíobháin. Sampla álainn atá sa leabhar ar fhoilsitheoireacht ealaíonta. 

Is é seo an t-ochtú leabhar filíochta ó pheann Dairena. 'Sé dúirt Liam Carson, Stiúrthóir IMRAM fuithi: ‘ Tá a cuid dánta ag tarraingt as tobar an dúchais agus tá an tseantraidisíuín, béaloideas agus stair áitiúil lárnach iontu – ach ní h-ionann sín agus a rá go bhfuil Dairena ag amharc siar; tá a saothar úrnua agus nua-aoiseach amach is amach. Tá na dánta snasta, críochnaithe, déanta. Níl focal amú le fáil iontu, tá siad teann, tá siad daingean ar na cosa, seasann siad ar an leathanach”.

Fís ealaíontóir isea Áine Ní Chíobháin atá lonnaithe sa Daingean agus a chruthaíonn a píosaí ealaíne le hionspráid ón timpeallacht maguaird uirthi. Tá céim onórach aici ó Choláiste Ealaíne an Crawford, Corcaigh. Tá a cuid ealaíne i mbailiúcháin HETAC, CIT, Comhairle Contae Chiarraí. Roghnaíodh a cuid oibre mar chuid den RHA Annual & Impressions Biennale agus tá iliomad sparántachtaí,
tionscadail agus tréimhsí cónaithe bronnta uirthi.

Ta an leabhar ar fáil uainn nó óDingle Bookshop books@dinglebookshop.com

Now available in a non-letterpress edition including CDs of Dairena’s performance in English and Irish with music by Eoin Duignan.
€12.50

Continuing the fine tradition of high quality letterpress printing for which the press is known.

— Ponc Press printing@poncpress.ie

The Press

Ponc Press is a letterpress printing business using an original Heidelberg 1955 Platen Press.

Gnó clódóireachta litirphreasa is ea Ponc Press, a úsáideann chló-inneall bunaidh pláitín Heidelberg 1955.

The Studio

The studio was formerly known as the Hawthorn Press then Púca Press before it was taken over and renamed in July 2014 by its new owners -

Bhíodh Púca Press mar ainm ar an studio roimhe seo, agus Hawthorn Press roimhe sin arís.

The Future

We plan to continue the fine tradition of high quality letterpress printing for which the press is known.

Ghlac na húinéirí reatha seilbh ar an gclólann i 2014 agus bhaisteadar Ponc Press air.

Sranntarnach ( Snoring) by Danny Sheehy

Danny Sheehy’s entertaining essay is an extract from Iomramh Bhréannain 2011 (An Sagart 2013), translated into English by Camilla Dinkel.

Projects

Some planned projects include:

  • Limited edition publications.
  • Limited edition broadsides.
  • Poetry postcards
  • Bespoke certificates/cards, etc.

I measc na dtionscnamh atá ar na bioráin againn tá:

  • foilseacháin le líon teoranta cóipeanna.
  • cártaí poist filíochta.
  • morbhilleoga le líon teoranta cóipeanna.
  • teastais agus cártaí ar ordú speisialta.

Ponc Press is a letterpress printing business using an original Heidelberg 1955 Platen Press.

Ponc Press

Contact us

Breis Eolais/For further information you can email us at printing@poncpress.ie

Your message has been sent. Thank you!