New Title

AN BODACH –An Unlikely Hero

The third in our series of beautiful and highly collectible hand-made concertina books is a lively rendering i nGaeilge agus Béarla of the folk tale An Bodach by local journalist, Seán Mac an tSíthigh, bunaithe ar an mbéaloideas áitiúil. Bob Ó Cathail’s striking illustrations capture perfectly the humour in this tale of an unlikely local hero who beats Ireland’s fastest runner in a race from the east coast to the west.

Helen Ní Shé from Raidio na Gaeltachta launches the book on Friday 28 April in Dingle Bookshop, 2 pm as part of Féíle na Bealtaine. Beidh Helen Ní Shé ó Raidio na Gaeltachta ag lainseáil leabhar seo ó Ponc Press sa Dingle Bookshop Dé hAoine28 Aibreán

Dingle Bookshop 2 Green Street Dingle V92RY6C: 2.00 pm - 3:00 pm
books@dinglebookshop.com

An Bodach is available online from printing@poncpress.ie or the Dingle Bookshop www.Dinglebookshop.com

Title: AN BODACH –An Unlikely Hero
Price: €40
Shipping in Ireland: €5
If you wish it shipped anywhere else please contact us
Buy now via Paypal for shipping in Ireland

AN BODACH –An Unlikely Hero


Port na bPúcaí

An exquisite new publication from Ponc Press

The book is a fine art letterpress limited edition in Irish and English. It celebrates the renowned tune Port na bPúcaí/The Lament of the Fairies which according to legend was first heard on Inisvikillane, one of the Blasket Islands, and has been played down the years by musicians from all over the world.

As Feargal Mac Amhlaoibh explains in his specially-commissioned introduction, there are as many versions of the story as there are of the tune, which is famous for its elusive quality. We have brought together a popular version of the tale, Robin Flowers’ English interpretation and the lyrics to the song, and invited local poet Emer Fallon to write a contemporary response. It is illustrated by Bob Ó Cathail.

Port na bPúcaí follows Carraig an Ghiorria in our series in an original accordion format of stories that have stood the test of time and are woven firmly into the lives of the people of Corca Dhuibhne.


Tagann Port na bPúcaí sna sála ar Charraig an Ghiorria sa sraith scéalta go bhfuil baire na fola seasta acu agus iad fite go daingean i saol phobail Chorca Dhuibhne.

Ceiliúranni an leabhar seo i nGaeilge agus i mBéarla an fonn iomráiteach Port na bPúcaí, a chualathas don gcéad uair sna Blascaodaí agus é á sheinnt ag ceoltóirí ar fud an domhain mhóir ó shin.

Mar a léiríonn Feargal Mac Amhlaoibh sa réamhrá a choimisiúnaíodh go speisialta, tá an iliomad leaganacha don scéal agus atá don bport go bhfuil clú agus cáil air dá mhianach seachantach. Tá snaidhm curtha againn idir leagan coitianta an scéil, léiriúchán i mBéarla ag Bláithín (mar a athníodh Robin Flower ag na hoileánaigh), liricí an fhoinn agus cuireadh tugtha againn don bhfile áitiúil Emer Fallon freagairt na linne seo a scríobh.

Maisithe ag Bob O Cathail

SOLD OUT


COGAR

Ealaíontóirí/ Artists
Dómhnal Ó Bric, Méabh Ní Bheaglaoich, Rónán Ó Snodaigh, Séamus Barra Ó Súilleabháin, Fiachra McKeever, Deirdre McKenna, Tor Cotton, Áine Ní Chíobháin, John Rooney, Bob Ó Cathail, Kate Shelley, Sorcha Durham, Áine Ní Chíobháin, Teresa Horgan, Gabriel Rosenstock, Dairena Ní Chinnéide, Maggie Breen, Uppbeat, Ciara Ní É, Kneecap, Simon Ó Faoláin, Ciaraíoch, Muireann Nic Amhlaoibh, Buachalán Buí, Súil Amháin, Gwilem Bohen Rhys.

Thosaigh an eachtra le taispeántas a cuireadh ar bun do Fhéile Ceoil Other Voices i 2019. Tá rogha saothar againn anso a deineadh go speisialta do litirphreas. Tá laochra ceoil ann agus tá sióg ceoil rúndiamhair ann. Feictear na laochra so taobh le rapanna a thagann ón gcroí amach agus le dánta mar gheall ar an oilithreacht go dtí an Daingean. Tá an chontrárthacht idir nua agus sean, idir theicneolaíocht digiteach agus pheannaireacht na lámhscríbhinní ársa le haithint tríd an togra síos. Uaireannta tá na healaíontóírí ag cogarnaíl agus uaireannta eile bíonn said ag béicigh.

Ba phléisiúr ceart é oibriú ar an togra so. Chruthaigh sé dóchas go bhféadfaí nithe a dhéanamh le chéile fiú agus an dianghlasáil i bhfeidhm. Tá na sluaite ag géimreach i gcéin ach is glórach an cogar anso.

Gabhtar buíochas le Tomás Ó Murchú, Siobhra Quinlan, Rachel Holstead agus Ealaín na Gaeltachta, Éire Ildánach agus leis an gcriú agus na léiritheoirí ar fad ag Other Voices agus South Wind Blows, Tor Cotton, Heiko Rolff, na healaíontóirí, ceoltóirí, scríobhnóirí ar fad agus gach éinne a chuir a láimh sa roinnt. Cuirfear síntiús ón togra so díreach ar aghaidh go dtí Clann Shíomóin agus Tig Pieta. Go raibh maith agaibh as bhur dtacaíocht a thabhairt do na healaíona.

The story began during the Other Voices Music Trail in 2019.
Project curator Áine Ní Chíobháin began to ask artists to send their words and images responding to the event, music, the area and more. Stories about music heroes, Corca Dhuibhne, a secret festival fairy, raps from the heart, and poems about the pilgrimage to Dingle were made specially for Letterpress. We put together the book COGAR, a collection of art, lyrics, raps and poems and it is available as a special edition. Throughout this project a contrast between new versus old, from a gentle nod to a shout, and digital technology versus the penmanship of ancient manuscripts is apparent. We are away from the cheers of the crowds, but this whisper is loud.

Thanks to Tomás Ó Murchú, Siobhra Quinlan, Rachel Holstead and Ealaín na Gaeltachta, Creative Ireland, all the crew of Other Voices and producers at South Wind Blows, Tor Cotton, Heiko Rolff, all the artists, musicians, writers, and everyone who helped. A contribution from this project will go directly to the Simon Community and Pieta House. Thanks for supporting the arts. Táimid buíoch d'Ealaín na Gaeltachta, Éire Ildánach, An Chomhairle Ealaíon, Údarás na Gaeltachta agus South Wind Blows as tacaíocht airgeadais a chur ar fáil.

Title: Cogar
Price: €60
Shipping in Ireland: €8
If you wish it shipped anywhere else please contact us
Buy now via Paypal for shipping in Ireland

OTHER TITLES FOR SALE


TWO TONGUES

Dánta Nua ó Chorca Dhuibhne

A collection of previously unpublished. poems from the peninsula, in Irish and English, Illustrated by Bob Ó Cathail and Rob Payne


In Corca Dhuibhne the landscape and the language work together and go very deep. We asked a number of writers who were either born here, or live here, or whose hearts are here to submit poems which reflected this depth and unity.

We have called it, simply enough, Two Tongues. On the peninsula the two languages, Irish and English coexist and feed each other. Many local poets whose birth language is Irish are equally at ease in English, and many of those among the English-speaking incomers – even those who don't yet speak Irish – have found that their own language is thoroughly coloured by it.

I gCorca Dhuibhne téann an dlúthbhaint idir an tírdhreach agus an teanga i bhfad siar. D’iarramar ar na húdair a rugadh anseo, a mhaireann anseo, nó gur anseo atá a gcroí, dánta a chur chugainn a léireodh an dlúthbhaint sin.

‘Dhá Theanga’ a thugamar ar an gcnuasach. Labhraítear idir Ghaeilge agus Bhéarla ar an Leithinis, agus neartaíonn siad a chéile.

With 10 full-page illustrations and 5 vignettes by Bob Ó Cathail and 1 illustration by Rob Payne.

Two Tongues measures 32 x 22 cm in a limited edition of 220. It is printed on 120gm Conqueror White Wove paper and hand bound by Sandra Landers

Title: Two Tongues
Price: €60
Shipping in Ireland: €8
If you wish it shipped anywhere else please contact us
Buy now via Paypal for shipping in Ireland

The Poets/Na Filí

 • -Maggie Breen
 • -Camilla Dinkel
 • -Emer Fallon
 • -Sandra Landers
 • -Steve MacDonogh
 • -Domhnal MacSíthigh/Danny Sheehy
 • -Justin McCarthy
 • -Nicholas McLachlan
 • -Áine Moynihan
 • -Louis Mulcahy
 • -Paul Muldoon
 • -Ceaití Ní Bheildiúin/Cathy Weldon
 • -Dairena Ní Chinnéide
 • -Nuala Ní Dhomhnaill
 • -Orna Ní Dhuinnshléibhe/Orna Dunlevy
 • -Bríd Ní Mhorain
 • -Tomás Ó Cinnéide
 • -Tadhg Ó Dúshláine
 • -Simon Ó Faoláin
 • -Peadar Ó hUallaigh
 • -Mike Venner

LABHRAIONN FUNGIE / FUNGIE SPEAKS

Labhraíonn Fungie – Fungie Speaks is a performance piece in Irish and English celebrating the famous Dingle dolphin. It is Dairena’s eighth poetry publication. A former broadcaster, television producer and interpreter, she has been writing full time since 2005. Of her the director of the IMRAM Irish language festival Liam Carson has said ‘Dairena Ní Chinnéide is an incantatory presence. Her work is deeply rooted in the language, folklore and traditions of her native Corca Dhuibhne – but also pulses with cutting edge contemporary rhythms.’

Áine Ní Chíobháin is a visual artist based in Dingle who makes artworks inspired by her surroundings. She has an honours degree from Crawford College of Art, Cork. Her artwork is in the collections of HETAC, CIT and Kerry County Council, Ireland. She was recently selected for RHA Annual & Impressions Biennale and is the recipient of numerous bursary, project, and residency awards.

Labhraíonn Fungie – Fungie Speaks is available in a signed limited edition at €50 euro from the Dingle Bookshop books@dinglebookshop.com or from printing@poncpress.ie

Title: Labhraíonn Fungie – Fungie Speaks
Price: €50
Shipping in Ireland: €5
If you wish it shipped anywhere else please contact us
Buy now via Paypal for shipping in Ireland

Píosa aithrithiseoireachta as Gaelainn agus Béarla is ea Labhraíonn Fungie – Fungie Speaks a dheineann ceiliúradh ar dheilf cáiliúil an Daingin. Tá sé eisithe mar eagrán teoranta sínithe ag Ponc Press atá ina litirphreas bunaithe i nDaingean Uí Chúis, le léaráidí ón ealaíontóir áitiúil Áine Ní Chíobháin. Sampla álainn atá sa leabhar ar fhoilsitheoireacht ealaíonta. 

Is é seo an t-ochtú leabhar filíochta ó pheann Dairena. 'Sé dúirt Liam Carson, Stiúrthóir IMRAM fuithi: ‘ Tá a cuid dánta ag tarraingt as tobar an dúchais agus tá an tseantraidisíuín, béaloideas agus stair áitiúil lárnach iontu – ach ní h-ionann sín agus a rá go bhfuil Dairena ag amharc siar; tá a saothar úrnua agus nua-aoiseach amach is amach. Tá na dánta snasta, críochnaithe, déanta. Níl focal amú le fáil iontu, tá siad teann, tá siad daingean ar na cosa, seasann siad ar an leathanach”.

Fís ealaíontóir isea Áine Ní Chíobháin atá lonnaithe sa Daingean agus a chruthaíonn a píosaí ealaíne le hionspráid ón timpeallacht maguaird uirthi. Tá céim onórach aici ó Choláiste Ealaíne an Crawford, Corcaigh. Tá a cuid ealaíne i mbailiúcháin HETAC, CIT, Comhairle Contae Chiarraí. Roghnaíodh a cuid oibre mar chuid den RHA Annual & Impressions Biennale agus tá iliomad sparántachtaí,
tionscadail agus tréimhsí cónaithe bronnta uirthi.

Ta an leabhar ar fáil uainn nó óDingle Bookshop books@dinglebookshop.com

Labhraíonn Fungie – Fungie Speaks is available in a signed limited edition at €50 euro from the Dingle Bookshop books@dinglebookshop.com or from printing@poncpress.ie


Sranntarnach (Snoring) by Danny Sheehy

Danny Sheehy’s entertaining essay is an extract from Iomramh Bhréannain 2011 (An Sagart 2013), translated into English by Camilla Dinkel.  It describes Danny’s pilgrimage to Iceland on board the yacht Ar Seachrán with an assortment of musicians and scholars, following the route taken by St Brendan and his monks and recounted in the ninth-century document Navigatio Breandanii Sancti Abbatis.   This modern version of the historic voyage is equally full of incident, though arguably more believable, and ranges from the devout to the scatological. 

The text is greatly enhanced by the witty and ingenious illustrations of Domhnal Ó Bric. Hand typeset in the historic Golden typeface, printed on art paper and handbound by Sandra Landers, this is both an entertaining read and  a true work of art.

The signed and numbered limited edition of 200 copies includes CDs in Irish and English, read by the author, with a soundtrack by Paul Kirk. 

€70

SOLD OUT

Clóbhuaileadh an saothar ealaíne seo ar an gclólann sa Daingean ag na foilsitheoirí Ponc Press. Foilseachán teoranta de 200 leabhar atá láimh dhéanta. Leabhar dátheangach agus léaráidí le Domhnal Ó Bric. Paul Kirk stiúrthóir na ndlúthdhioscaí, le Mike Venner, agus is í Sandra Landers a bhí i mbun deartha agus ceangailte.

Other Ponc Press publications include:

Two Tongues
Sranntarnach (Snoring) by Danny Sheehy (out of print)
Concertina books:
Carraig an Ghiorria (The Hare’s Rock) by Mícheál Ó Dubhshláine (out or print)
Port na bPucaí
An Bodach
Translating Brandon Mountain
Agallamh Leis an gCnoc
Poems in Irish and English by Ceaití Ní Bhéildúin: translated by David Knowles. €60: available from Dingle Bookshop

Continuing the fine tradition of high quality letterpress printing for which the press is known.

— Ponc Press printing@poncpress.ie

The Press

Ponc Press is a bespoke letterpress printing business using an original Heidelberg 1955 Platen Press.

Gnó clódóireachta litirphreasa is ea Ponc Press, a úsáideann chló-inneall bunaidh pláitín Heidelberg 1955.

The Studio

photos courtesy of of Liam McElligott

The studio was formerly known as the Hawthorn Press then Púca Press before it was taken over and renamed in July 2014 by its new owners -

Bhíodh Púca Press mar ainm ar an studio roimhe seo, agus Hawthorn Press roimhe sin arís.

The Future

We plan to continue the fine tradition of high quality letterpress printing for which the press is known.

Ghlac na húinéirí reatha seilbh ar an gclólann i 2014 agus bhaisteadar Ponc Press air.

Ponc Press publications includes:

"Two Tongues"
“Sranntarnach (Snoring)" by Danny Sheehy
"Labhraíonn Fungie(Fungie Speaks)" by Dairena Ní Chinnéide
"Carraig an Ghiorria (The Hare’s Rock)" by Mícheál Ó Dubhshláine

Projects

Ponc Press were delighted to be part of this ambitious and highly creative project involving local artists and students at the Pobalscoil


‘Ár mBaile Coiteann’

Set against a background of increasing interest in development issues ‘Ár mBaile Coiteann’ aims to highlight the Sustainable Development Goals by engaging students in a project through the medium of poetry and etching.

In total twenty seven students were involved: eighteen second year artists and nine second and fourth year poets. Over the course of two months students worked with Poet Bríd Ní Mhoráin and Printmaker Niall Naessens to create poems and etchings.

While the SDG’s already have well recognised symbols this project supported students to engage personally with the goals to produce fresh work that reflected their interest and research while also demonstrating their unique understanding of the broad and complex issues involved. This work sought to actively engage participants in a conversation around global sustainability and to ultimately see their role as responsible global caretakers and citizens.

A short film also documents this process. The completed work forms part of a permanent exhibition in PCD and serves as an introduction to development education for the wider school community.


Réamhrá

‘Ár mBaile Coiteann’

Anois agus ana-chuid suime á léiriú i gcúrsaí forbartha, cuireann an tionscanamh ‘Ár mBaile Coiteann’ roimhe aird a tharraingt ar na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe trí mheán na filíochta agus na heitseála.

Fiche seacht scoláire a bhí páirteach: ocht n-ealaíontóir déag ó Bhliain 2 agus naonúr file ón Idirbhliain agus ó Bhliain 2. Thar thréimhse dhá mhí, d’oibrigh na scoláirí leis an bhfile Bríd Ní Mhóráin agus an deantóir priontaí Niall Naessens chun dánta agus eitseáil a chruthú.

Cé go bhfuil siombail so-aitheanta ag na Spriocanna Domhanda cheana féin, chabhraigh an tionscnamh leis na scoláirí dul i ngleic leis na spriocanna seo ar leibhéal pearsanta, ionas go mbeadh saothar úr acu bunaithe ar a dtaighde agus a spéis féin agus ar a dtuiscint féin ar na ceisteanna leithne agus casta seo. Bhí sé mar aidhm ag an tionscnamh seo comhrá a chur ar bun i measc na scoláirí faoi inbhuanaitheacht domhanda agus a chur ar a súile dóibh gur saoránaigh agus airígh iad a bhfuil freagracht acu i leith an domhan a chaomhnú.

Léirítear an proiséas a bhí i gceist leis an tionscnamh i scannán gairid. Tá an saothar seo ar taispeáint go buan i bPCD agus ar fáil mar thúsphointe eolais ar an oideachas forbartha do phobal na scoile ar fad.

Deineadh an tionscnamh seo le cabhair fhlaithiúil ó: Éigse Éireann; Páirtíocht Chruthaitheach agus WorldWise Global Schools.

Brenda Ní Fhrighil

Múinteoir Ealaíne

Some planned projects include:

 • Limited edition publications.
 • Limited edition broadsides.
 • Poetry postcards
 • Bespoke certificates/cards, etc.

I measc na dtionscnamh atá ar na bioráin againn tá:

 • foilseacháin le líon teoranta cóipeanna.
 • cártaí poist filíochta.
 • morbhilleoga le líon teoranta cóipeanna.
 • teastais agus cártaí ar ordú speisialta.

Ponc Press is a bespoke letterpress printing business using an original Heidelberg 1955 Platen Press.

Ponc Press

Contact us

Breis Eolais/For further information you can email us at printing@poncpress.ie